Om Akupunktur

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform, der går mere end 4000 år tilbage.

Akupunktur bygger på en sundhedsstrategi, som har til formål at genoprette sundhedstilstanden i kroppen. Dette kan gøres ved, at stimulere de såkaldte akupunkturpunkter som ligger på meridianbanerne.

Meridianbaner er en slags energibaner, som har et indre forløb ind til organerne. Der sættes tynde nåle i akupunkturpunkterne og ofte føles en svag snurren eller elektricitet omkring nålen.

Kinesisk medicin lægger vægt på årsagen til sygdommen, hvor der kigges på kost og livsstil og den følelsesmæssige ubalance. Eksempelvis ved en betændelsestilstand, hvor den vestlige medicin har bekæmpet bakterieangrebet, vil den kinesiske medicin sætte fokus på, hvorfor kroppen ikke var forsvarsdygtig overfor infektionen.

De to behandlingsmetoder kan dog fint supplere hinanden med endog ekstra god effekt. Man kan således, ved at bruge de to behandlingsformer, ved f.eks. gentagne bihulebetændelser opleve, at man endeligt slipper helt af med den nærmest kroniske tilstand.

Den kinesiske tankegang tager udgangspunkt i mennesket som en helhed. Ofte ses Yin og Yang symbolet, som er to modsatrettede poler. Når disse poler er i balance, er mennesket sundt. Man arbejder med begreber som kulde/varme og tørke/fugt, som kan være i ubalance. For meget varme kendes f.eks. som hedeture og der findes fremragende akupunkturpunkter til at dæmpe denne ubalance, modsat kan kulde f.eks. kendes som en “frossen skulder”, og også her kan akupunktur benyttes.


©2021 Akupunktur-Klingenberg | Akupunktur-Klingenberg | Klingenberg 15, 5000 Odense C | CVR-nr: 17416537
Designet af Masked Media